Maria Pirau Online


 
Introducere în pedagogie
ediţia a I-a
Cuvânt înainte la ediţia a I-a

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor de la facultăţile care pregătesc profesori, studenţilor Colegiului pedagogic, tuturor celor ce vor să studieze domeniul vast al pedagogiei şi simt nevoia unei “introduceri”. Fiind rezultatul unui deceniu de exerciţiu didactic în predarea acestei discipline, lucrarea poate oferi, de asemenea, sugestii practice preparatorilor şi asistenţilor care organizează seminarii sau alcătuiesc teste de verificare a cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor educaţiei.
Concepută ca un instrument de învăţare, lucrarea poate fi utilizată şi de către profesorii sau învăţătorii care au de susţinut examene la pedagogie.
Deşi într-o altă formă, toate temele abordate au făcut deja obiectul unor studii publicate, mai ales în Buletine Ştiinţifice ale Universităţii de Nord. Conţinutul acestor studii îl prezint acum într-o formă prelucrată didactic.
În primul rând, lucrarea oferă posibilitatea utilizatorului să-şi însuşească, în mod sistematic, cunoştinţe fundamentale din domenii precum: epistemologia pedagogiei, teoria educaţiei, politica şcolară, normativitatea didactică.
În al doilea rând, ea oferă posibilitatea celor interesaţi să-şi antreneze capacităţile cognitive - atenţia, gândirea, imaginaţia, limbajul – pe terenul pedagogiei şi să-şi dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile pedagogice rezolvând aplicaţii, teste grilă, sau exercitându-se critic în analiza valorilor pedagogice şi etice ale unui cod deontologic aflat în stadiu de propunere.
Deşi concepute pentru a fi realizate în cadrul grupei de studenţi aplicaţiile pot fi adaptate studiului individual, pe care, de altfel, îl presupun.
Presupoziţia tacită pe care s-a bazat strategia alcătuirii acestei lucrări a fost aceea că metodele de învăţământ – care sunt însăşi inima pedagogiei – trebuiesc, mai ales, exersate de către viitorii profesori şi că orice conţinut ce urmează a fi învăţat poate deveni prilej pentru a face acest exerciţiu necesar.
Intenţia mea a fost, deci, de a da posibilitatea beneficiarului, începând chiar cu această “Introducere…” şi înaintea studiului didacticii, să asimileze, măcar la nivelul priceperilor elementare şi a spiritului ei, “arta şi ştiinţa” educaţiei.

Maria-Tereza Pirău
Baia Mare, decembrie 2004

[ Cuprins ]

Autori: Maria-Tereza Pirău
Editura: Risoprint, Cluj Napoca
An apariţie: 2005
ISBN: 978-973-656-803-2
Format: 122 p.

Home | Curiculum Vitae | Publicatii | Anunturi | Resurse | Contact