Maria Pirau Online


 
Introducere în pedagogie
ediţia a II-a revizuită şi adăugită
Cuvânt înainte la ediţia a II-a

Există un fenomen subiectiv pe care îl cunosc toţi cei ce au scris o carte: pluralitatea abordărilor posibile, selecţia şi sistematizarea ideilor, asociaţiile neaşteptate care schimbă brusc o ordine dinainte gândită, alegerea cuvintelor, frazarea, ş.a.m.d. presupun nemumărate revizuiri aplicate textului iniţial, aşa încât, după publicarea lucrării - resimţită ca o eliberare - se instalează un fel de blocaj al atenţiei, ce împiedică, pentru multă vreme, relectura. Vreau să spun că, în cazul meu şi al cărţii de faţă, a fost nevoie de un interval de timp de aproape patru ani ca să pot relua raţionamentele primei ediţii.
Pe lângă modificările mai puţin însemnate, am considerat că adăugarea celor două capitole - unul despre învăţare şi altul despre comunicarea educaţională – ar putea aduce mai multă rotunjime ideilor cărţii. În mod evident, educaţia este o formă specială de comunicare. Nu numai în sensul comunicării nemijlocite profesor-elev, ci şi într-un sens mai profound ce transcende contiguitatea generaţiilor: prin educaţie, strămoşii noştri pierduţi în negura timpurilor comunică încă cu noi, în timp ce tocmai trimitem mesaje spre urmaşii noştri nenăscuţi încă.
În altă ordine de idei, educaţia - cel puţin în forma care interesează cititorii acestei cărţi - constă în amenajarea deliberată a condiţiilor producerii unor efecte de învăţare determinate. Din acest motiv, întemeierea conceptului educaţiei pe fenomenul învăţării pe care ea pretinde, sau cel puţin îşi propune, a-l declanşa, mi se pare firesc.
Nu în ultimul rând, adăugarea celor două capitole mi s-a părut importantă datorită faptului că atât legile comunicării cât şi cele ale învăţării întemeiază logic principiile pedagogice care constituie subiectul ultimului capitol al cărţii.
Mărturisesc că nu a fost uşor să selectez acele teorii ale învăţării şi comunicării care să fie, în acelaşi timp, suficient de inteligibile şi edificatoare pentru pretenţiile unei simple “introduceri” în pedagogie. Speranţa mea este că acestă selecţie, pe care am încercat s-o prezint cât mai articulat, va reuşi să dea lectorului instrumentele logice necesare pentru asimilarea tratatelor consistente din literatură.
Nu pot încheia fără a multumi celor care, lecturând sau utilizând prima ediţie a “Introducerii în pedagogie”, au influenţat decizia mea de-a o reedita.
Le mulţumesc studenţilor mei asigurându-i că fără interesul lor manifest pentru această carte, n-ar fi existat nici o a doua ediţie.
Îi multumesc colegei mele asist. drd. Alina Boja, de la Universitatea de Nord, pentru bunăvoinţa şi efortul de-a experimenta o parte din aplicaţiile cărţii în cadrul seminariilor organizate de dânsa, confirmând experienţa mea cu privire la utilitatea lor.
Îi sunt cu deosebire recunoscătoare domnului prof. univ. dr. Nicolae Jurcău, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru modul special şi nediscriminatoriu în care ştie să stea, la nevoie, alături de colegii săi semnalând apariţia cărţilor lor, în cazul de faţă, pentru onoarea deosebită pe care mi-a făcut-o recenzând prima ediţie a acestei cărţi. E greu de exprimat în cuvinte cât valorează, într-o lume academică bântuită de stereotipul repartiţiei geografice a elitelor şi al fatalei mediocrităţi a universităţilor de provincie, faptul de-a beneficia de susţinători de acest calibru.

Maria-Tereza Pirău
Baia Mare, aprilie 2008

[ Cuprins ]

Autor: Maria-Tereza Pirău
Editura: Risoprint, Cluj Napoca
An apariţie: 2008
ISBN: 978-973-751-809-5
Format: 184 p.

Home | Curiculum Vitae | Publicatii | Anunturi | Resurse | Contact