Maria Pirau Online


 
Prelegeri de didactică generală
În sprijinul candidaţiilor la examenele de definitvat şi gradul II din învăţământ
Cuvânt înainte

Volumul de faţă este rezultatul unui proiect de cercetare curriculară pe tema formării continue a cadrelor didactice prin lectură critică şi problematizată. Proiectul a fost derulat de către o echipă formată din membri ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea de Nord din Baia Mare, cu sprijinul Asociaţiei Culturale şi de Cercetare Ştiinţifică KSERO.
Ideea unui astfel de proiect s-a născut ca răspuns la solicitarea cadrelor didactice, care se prezintă la examenele de definitivat şi de gradul II la universitatea noastră, de-a dispune de un suport de curs şi, evident, din dorinţa echipei de proiect de-a onora această cerere, tot mai des repetată în ultimii ani.
Plecând de la premisa că studiul individual rămâne calea sine qua non către reuşita la un examen, preocuparea echipei noastre a fost aceea de-a identifica modalităţi cât mai diverse de implicare activă a cititorilor, oferindu-le spre lectură un text cu care să poată, în mod real, interacţiona. Ca urmare, fiecare capitol se încheie cu aplicaţii care solicită realizarea sensului şi reflecţia asupra conţinuturilor, implică problematizări, transferuri, comentarii, asociaţii libere, analize de text, ilustrări, respectiv plasarea/utilizarea informaţiilor în contexte inedite, comparaţia între lecturi paralele şi conexiunea între cunoştinţe. Mai ales această particularitate a cărţii o deosebeşte de alte lucrări de acelaşi gen.
Nu ne-am propus o abordare exhaustivă a tematicii de psihopedagogie din programele existente pentru definitivat şi gradul II - profesori, învăţători şi educatoare. Am considerat că un astfel de demers ar fi generat fie un volum exagerat al lucrării - cu totul descurajant pentru cel ce învaţă - fie ne-ar fi obligat la o abordare superficială. În ambele cazuri, ar fi fost greu de evitat o impresie de dispersie a conţinuturilor. Pentru a înlătura acest neajuns, am decis să ne restrângem, cel puţin deocamdată, la temele de didactică generală - în mare parte comune programelor menţionate.
În parcurgerea volumului de faţă îi sfătuim pe cititorii noştri să urmeze algoritmul pe care, la rândul nostru, l-am utilizat în redactare:
• să urmărească obiectivele enunţate la începutul fiecărui capitol;
• să analizeze mental definiţiile, conceptele cheie, ideile principale şi schemele grafice;
• dat fiind faptul că la examenele pe care le vor susţine se va pune accentul, în primul rând, pe achiziţia competenţelor specifice, să rezolve, în mod necesar, aplicaţiile propuse;
• să dea conţinut practic/ ilustrativ conceptelor învăţate valorificând cu curaj propria experienţă didactică; îi asigurăm pe toţi colegii noştri din învăţământul preuniverstar că preţuim mult experienţa de care dânşii dispun şi că avem deplina conştiinţă a faptului că numai practica pedagogică poate valida adevărurile teoretice pe care noi le susţinem;
• să nu ezite să-şi noteze într-un caiet personal ideile originale care se ivesc în contextul studiului lucrării de faţă; astfel de idei, născute din ciocnirea unei oferte teoretice cu experienţa, pot constitui o valoroasă sursă de subiecte de cercetare în cadrul studiilor masterale sau, mai târziu, pentru obţinerea gradului didactic I.
De asemenea, îi sfătuim pe candidaţii la examenele de definitivat şi gradul II să consulte cu atenţie programele propuse de MECI, să pregătească fiecare subiect, fără a neglija cele care nu sunt cuprinse în volumul de faţă.
Datorăm ducerea la bun sfârşit a proiectului nostru tuturor celor care, într-un fel sau altul, ne-au fost alături, ne-au încurajat şi sprijinit. Le mulţumim, în special, domnului conf. univ. dr. Florian Roatiş - directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea de Nord şi doamnei conf. univ. dr. Carmen Dărăbuş - preşedinte al Asociaţiei Culturale şi de Cercetare Ştiinţifică KSERO pentru susţinerea lor necondiţionată.
Mulţumim sponsorilor noştri pentru înţelepciunea de-a investi în educaţie.
În mod cert, nu am fi reuşit fără dorinţa fiecăreia dintre noi de-a realiza un produs util cursanţilor noştri şi fără încrederea, respectul şi înţelegerea reciprocă care a sudat echipa de proiect pe parcursul elaborării lucrării.

- Autoarele

[ Cuprins ]

Autori: Florina Achim, Alina Boja, Olimpia Ignat, Monica Maier, Maria-Tereza Pirău
Editura: Editura Universităţii de Nord, Baia Mare
An apariţie: 2009
ISBN: 978-606-536-026-6
Format: 270 p.

Home | Curiculum Vitae | Publicatii | Anunturi | Resurse | Contact