Maria Pirau Online


 
Test
Completeaza testul grila de 10 intrebari, si vei primi rezultatul.

I. Problematica educaţiei şi învăţământului  în societatea contemporană. Educaţie şi reformă în şcoala românească
 

 1. Educaţia permanentă este:
 1. obiectul de studiu al andragogiei ( educaţiei adulţilor)
 2. ansamblul  comportamentelor autoeducative ale indivizilor desfăşurate în afara instituţiei şcolare şi fără aportul acesteia
 3. un principiu integrator al întregii educaţii
 4. educaţia nonformală şi informală

2. Dacă aveți de predat două orientări teoretice diferite privind aceeași temă veți alege dintre metodele de mai jos:

 1. descrierea, povestirea, cercetarea vestigiilor
 2. problematizarea, expunerea cu oponent, analiza de caz
 3. explica?ia, modelarea, dramatizarea
 4. demonstra?ia, exerci?iul, observa?ia

3. Selectați dintre enunțurile de mai jos acela care corespunde, cel puțin în linii generale, elementelor unui proiect didactic:

 1. răspunde la întrebările: de ce? pentru ce? cu ce scop? 
 2. răspunde la întrebările când? cum? in ce împrejurări?
 3. raspunde la întrebarile ce? cu ce scop? cu cine? când? cum?
 4. răspunde la întrebările: cine? ce? de ce? pentru cine?

4. Filosoful empirist J.Locke autorul unor ”Cugetări asupra educației a susținut că,  la naștere,  intelectul este o ”tabula rasa” și că experiența este cea care înscrie pe ”foaia albă a intelectului” tot ce conține acesta  J.Locke se situa pe pozițiile:

 1. epigenetismului
 2. interacționismului
 3. ereditarismului
 4. ambientalismului

5. Curriculum extins înseamnă:

 1. introducerea unei discipline op?ionale
 2. parcurgerea temelor cuprinse în curriculum-ul nucleu într-un timp corespunzator numarului maxim de ore allocate disciplinei de studiu
 3. includerea unor teme suplimentare, pe lânga temele cuprinse în curriculum-ul nucleu, fara a cre?te timpul minim alocat disciplinei
 4. includerea unor teme suplimentare, pe lânga temele cuprinse în curriculum nucleu, crescând timpul alocat disciplinei pina la numarul maxim de ore

6. Alternativă în învățământul românesc care presupune, între altele, învățarea euritmiei, predarea pe epoci și accentul pe educația artistică:

 1. Step by Step
 2. Montessori
 3. Waldorf
 4. Planul Jena

7. Eroare constând în influențarea notării elevului de cunoașterea performanțelor sale la alte discipline și  denumită:

 1. legea efectului
 2. efectul Halo
 3. efectul Pygmalion
 4. efectul de contrast

8. Selectati dintre sintagmele de mai jos - reprezentând cei patru piloni ai educatiei contemporane decelaţi de un raport UNESCO întitulat “Comoara lăuntrică” ( J.Delors) - aceea care reprezinta titlul unui alt raport UNESCO asupra educatiei, scris cu aproape patru decenii in urmă şi supranumit “Raportul Faure”.

 1. a invăta să stii
 2. a invăta să faci
 3. a invăta să traiesti impreună cu ceilalti
 4. a invăta să fii

 

9. Dacă obiectivul general este dezvoltarea inteligenței lingvistice atunci un obiectiv operațional corespunzător acestuia ar putea fi:

 1. elevul să înțeleagă sensul cuvintelor  unui enunț în cel puțin 3 minute
 2. elevul sa asculte fara a se plictisi un recital de poezie timp de 30 de minute
 3. elevul sa parafrazeze un enun? în cel pu?in trei moduri diferite în 7 minute
 4. vocabularul activ al elevului sa egaleze vocabularul sau pasiv

10. În sintagmele ”metode demonstrative”, ”demonstrație didactică”   termenul demonstrație  înseamnă:

  1. utilizarea unor modele ?i suporturi materiale accesibile percep?iei
  2. dovedirea caracterului adevarat sau fals al unei ipoteze cu ajutorul ra?ionamentelor logico-matematice
  3. expunere coerenta a cuno?tin?elor realizata de catre profesor
  4. crearea unor convingeri apelând la emo?iile ?i sentimentele subiectului

             


  [ Cuprins ]

  Autor: Maria-Tereza Pirău
  Editura: Risoprint, Cluj Napoca
  An apariţie: 2005
  ISBN: 973-656-973-x
  Format: 144 p. ; 14,5 x 20,5 c

   

Home | Curiculum Vitae | Publicatii | Anunturi | Resurse | Contact