Maria Pirau Online


   [ Exemplu de test ]


Teste Grilă la pedagogie
in sprijinul studenţiilor şi al candidaţiilor la examene şi concursuri
în învăţământ

Argument

Culegerea de faţă se adresează studenţilor care frecventează modulul pedagogic şi profesorilor specialişti în orice alt domeniu decât cel al ştiinţelor educaţiei. Ceea ce au comun şi unii şi alţii este faptul că, periodic, ei au de susţinut examene într-un limbaj care este al pedagogiei şi pe care, la început - dacă nu şi mai târziu - îl percep ca fiindu-le străin.
Scrisă în maniera cvasiludică a testului grilă, lucrarea oferă cititorului tenace şi care nu se lasă uşor descurajat, un instrument de învăţare prin discriminare a noţiunilor fundamentale ale pedagogiei, de descoperire a raporturilor logice dintre aceste noţiuni şi un mijloc activ de autoevaluare a propriilor cunoştinţe în domeniu.
Deşi e concepută astfel încât cunoştinţele de bază să fie repetate din mai multe unghiuri de vedere - atât pentru a spori probabilitatea ca ele să fie înţelese şi fixate, cât şi pentru a se crea situaţii tip recompensă - mă aştept ca parcurgerea pas cu pas a culegerii de faţă să fie resimţită de către cititorul interesat mai mult decât un exerciţiu mnezic repetitiv. Îmi place să cred că printre întrebările ce solicită simpla recunoaştere a cunoştinţelor, există suficiente alte întrebări care nu pot fi rezolvate fără un efort de gândire logică şi, prin urmare, fără o bună concentrare a atenţiei. Dacă cititorul va aprecia că, utilizând această carte şi-a format un limbaj pedagogic elementar şi operaţional, că s-a familiarizat cu problematica pedagogiei şi că şi-a specializat atenţia, astfel încât, a lectura lucrări în domeniu nu mai presupune un efort voluntar susţinut, atunci scopul acestei cărţi este atins.
E neîndoielnic faptul că, oferta de învăţare pe care o fac prin această culegere nu poate suplini lectura tratatelor de specialitate şi că, dimpotrivă, ea presupune utilizarea paralelă a acestora.
Specialistul în ştiinţele educaţiei va găsi unii itemi banali, iar insistenţa mea asupra unor unităţi de conţinut de-a dreptul cicălitoare. Îi vor lipsi abordările multiple şi nuanţate cu care este atât de familiarizat. Totuşi, chiar şi el poate găsi aici trei elemente de noutate. Primul este de relevanţă epistemologică: în ciuda criticilor privind limbajul imatur şi insuficient de riguros al ştiinţelor educaţiei e clar că aceste ştiinţe dispun deja de un nucleu conceptual asupra căruia există un consens. Al doilea este de relevanţă metodologică: lucrarea demonstrează că evaluarea în domeniul ştiinţelor educaţiei prin itemi cu alegere multiplă nu e problematică. Al treilea element derivă din primele două şi are o semnificaţie etică: dacă, pe de-o parte, e posibil să creăm nenumărate teste grilă la disciplina pedagogie, pe de altă parte, spre a fi oneşti cu cei pe care-i evaluăm, aceste teste nu pot fi derivate decât din nucleul conceptual amintit. În aceasta constă, de fapt, adevărata dificultate cu care se confruntă autorul unor astfel de teste.
Lucrarea de faţă n-ar fi existat fără aportul studenţilor mei. Primii itemi cu alegere multiplă i-am realizat din nevoia de a ilustra pentru ei acest mod de evaluare. Le sunt recunoscătoare că au înţeles – cu tot disconfortul ce a rezultat de aici pentru ei - că fiecare dintre modalităţile de evaluare de care dispunem (fie eseu, activitate practică de seminar, test docimologic, etc) comportă propriile avantaje şi limite şi că, pentru a ne apropia de obiectivitatea spre care suntem datori să tindem, trebuie să le combinăm. Întrucât feed back-ul primit, de-a lungul anilor, din partea lor, a fost decisiv – atât pentru forma în care prezint astăzi aceste teste cât şi pentru că o fac - îi consider, într-un fel, coautorii acestui volum.
Când m-am gândit prima oară la proiectul de-a-mi pune în ordine materialele pentru a realiza această carte, la utilitatea sau inutilitatea unui asemenea demers, mi-am imaginat că, într-o lume viitoare, noi, psihopedagogii, vom fi obligaţi – nicidecum dintr-un capriciu al unora ci numai pentru a ne desfăşura activitatea în mod profesionist - să învăţăm informatică, economie, sau poate vreo disciplină inginerească. Personal aş aştepta ca, înainte de-a mă introduce în controversele lor, informaticienii, economiştii şi inginerii să respecte nevoia mea de-a înţelege şi să-mi pună la dispoziţie mijloace cât mai diverse pentru a reuşi acest lucru.

Maria-Tereza Pirău
Baia Mare, 2 august , 2005


[ Cuprins ] [ exemplu test ]

Autor: Maria-Tereza Pirău
Editura: Risoprint, Cluj Napoca
An apariţie: 2005
ISBN: 973-656-973-x
Format: 144 p. ; 14,5 x 20,5 cm

Home | Curiculum Vitae | Publicatii | Anunturi | Resurse | Contact